Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Dalyvavome LMBA visuotiniame susirinkime

Kovo 5 d. LKBA narės kartu su kitų akademinių bibliotekų bendruomene dalyvavo LMBA visuotiniame susirinkime pirmą kartą surengtame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Išklausę LMBA 2018 metų ataskaitos (pranešimą skaitė LMBA pirmininkė, naujoji Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė), informacijos ir naujienų apie mums visoms aktualų projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai- trečiasis etapas“, bei susipažinę su automatizuota licencijavimo ir administravimo informacine sistema LKBA narės turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po rekonstruotą biblioteką. Daugelį stebino skoningai rekonstruotas paveldo pastatas su įvairiausiais šiuolaikiniais technologiniais bei moderniais erdvių pritaikymo bibliotekų veiklai sprendimais.

LKBA visuotinis narių susirinkimas

2018 m. lapkričio 16 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir eLABa konsorciumo koordinatorius.

Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė pristatė VK bibliotekos struktūrą, misiją, viziją bei ateities planus. MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė kalbėjo apie šiais metais bibliotekoje vykdomą projektą „Išskleisk skėtį knygų lietui“, kuris yra artimas pasaulyje paplitusių „Žaliųjų bibliotekų“ („Green Libraries“)  idėjai bei skatina tausoti aplinką.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį.

Susirinkime buvo aptartas LKBA 2019 metų veiklos planas, kiti aktualūs klausimai dėl bibliotekų informacinės sistemos.

LKBA visuotinio narių susirinkimo dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir dalyvavo dr. Daivos Janavičienės knygos „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“  pristatyme. Knygos pristatymas sukėlė diskusijas ir paskatino naujas partnerystės galimybes.

LKBA seminaras „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“

LKBA seminaras „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“

2018 m. birželio 1 d. Kauno kolegijos bibliotekoje vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotas  seminaras  „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“.

Į seminarą atvyko 51 dalyvis iš VK, PK, KK, KMAIK, KTK, AK, VDK, KVK, LAJM, VDTK. Taip pat  bibliotekų atstovės ir bibliotekininkės iš Socialinių mokslų kolegijos, Marijampolės kolegijos, Lietuvos medicinos bibliotekos ir Lietuvos karo akademijos bibliotekos.

LKBA asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė tarė sveikinimo žodį ir visų narių vardu pasveikino Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovę dr. Liną Šarlauskienę. Šiais metais dr. L. Šarlauskienė pelnė garbingą 2017 m. geriausio bibliotekos vadovo titulą.

Seminaro metu skaityti pranešimai aktualiomis temomis : informacijos paieškos ištekliai, duomenų bazių galimybės, plagiato prevencija. Taip pat buvo pristatyti bibliotekose atlikti tyrimų rezultatai bei nauja elektroninių knygų ir mokymų platforma.

Bibliotekininkės, dalyvavę seminare, įgijo naudingų praktinių žinių informacijos paieškos srityje, bendravo su kolegėmis, dalijosi patirtimi. Seminaras buvo įdomus ir   praktiškai pritaikomas kasdieninėje bibliotekų veikloje.

Pranešimai:

 

 

 

 

 

 

 

Apie mus rašo

2016-01-26 http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/biblioteku-metus-mines-kaip-kas-ismano/216750 (lzinios.lt)

2015-05-18 http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/panevezyje-pamineta-amzinoji-opozicioniere-felicija-bortkeviciene/202057 (lzinios.lt)

2014-10-16 Lietuvos kolegijų bibliotekų dešimtmečiui skirta konferencija-impulsas naujiems planams ir darbams (panko.lt)

2014-10-16 Konferencijoje apie kolegijų bibliotekas patirtimi dalinosi Kauno kolegijos pranešėjai (siena.kauko.lt)

2014-05-10 Įamžins kandidatės į prezidentus atminimą (lzinios.lt)

KAS MES ESAME?

IMG1Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija įsteigta 2004 m. birželio 25 d. tikslu vienyti kolegijų  bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, dalyvauti formuojant Lietuvos švietimo ir kultūros politiką, rengti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, profesinį bendravimą ir t.t.  Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija šiuo metu jungia 11 kolegijų bibliotekų.