Loading...

Bibliotekos vis daugiau paslaugų teikia visą parą

Bibliotekos jau ne vieną dešimtmetį teikia paslaugas, kuriomis jų skaitytojai gali naudotis nutolusiu būdu ir bet kuriuo metu. Pirmiausia, atsiradus informacinėms technologijoms, skaitytojai galėjo naudotis bibliotekų elektroniniais katalogais ir sužinoti, kokias knygas turi bibliotekos. Netrukus jau buvo galima internetu bibliotekų knygas užsakyti, pasižiūrėti savo bibliotekos kortelėje pasiskolintų knygų sąrašą, pratęsti knygų grąžinimo laikotarpį. Be abejonės, didžiulis lūžis bibliotekų veikloje buvo prieigos prie elektroninių išteklių suteikimas. Skaitytojai vis daugiau ir daugiau šaltinių gali skaityti prenumeruojamose ar atviros prieigos duomenų bazėse. Žinoma, pandemijos laikotarpiu elektroninių šaltinių pasiūla ir paklausa ženkliai išaugo. Pastaruoju metu taip pat sustiprėjo bibliotekininkų kompetencijos teikiant konsultacijas ir mokymus interaktyviomis priemonėmis, kuriant vaizdo mokomuosius filmukus, teikiant informaciją skaitytojams socialiniais tinklais ir kt. Bibliotekų interneto svetainėse prieš kelis dešimtmečius buvo galima rasti kontaktinę informaciją ir keletą nuorodų. Šiuo metu bibliotekoms nebepakanka išsamių interneto svetainių, jos siūlo virtualias bibliotekas, talpyklas, paieškos portalus ir kita. Visos Lietuvos kolegijų bibliotekos daugiau ar mažiau, priklausomai nuo skaitytojų poreikių, gyvena virtualioje erdvėje ir jų paslaugos jau seniai nebėra susietos su bibliotekų darbo valandomis.

Tačiau skaitytojai ne tik virtualioje erdvėje gali naudotis bibliotekų paslaugomis neatsižvelgdami į savaitės dienas ar paros metą. Vis dažniau bibliotekos siūlo pasiimti ar grąžinti knygas skaitytojams patogiu metu. Bibliotekų vartotojai tai gali padaryti, naudodamiesi specialiais savitarnos įrenginiais. Kai kuriose bibliotekose knygų grąžinimo įrenginiai, esantys prie bibliotekų durų, naudojami daugiau nei penkmetį. Kitas bibliotekas, kaip Vilniaus kolegijos, įsigyti specialius knygomatus paskatino buvusieji karantino laikotarpiai pandemijos metu. Nors siūloma daug elektroninių išteklių, spausdintos knygos akademinėse bibliotekose yra labai svarbios savo turima informacija. Naudojantis knygomatais skaitytojai gali knygas pasiimti ir grąžinti bet kuriuo metu ir šių paslaugų neriboja karantino suvaržymai. 

Įvairūs technologiniai sprendimai sudaro sąlygas bibliotekoms būti vis labiau pasiekiamoms, o bibliotekų darbuotojai tai pritaiko realybėje ir padaro bibliotekas atviras įvairiais aspektais.


Lina Šarlauskienė, 2021 lapkričio 15 d.