Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“

2019 m. gegužės 31 d. Panevėžio kolegijoje, Jono Jablonskio auditorijoje, vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotas seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“.

Seminare dalyvavo 33 bibliotekos atstovės iš Lietuvos kolegijų bibliotekų (KTK, KVK, KMAIK, KK, LAJM, PK, VK, VTDK), kviesti pranešėjai iš universitetų (KTU, VU) bei Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė ir keletas dėstytojų.

Sveikinimo žodį tarė Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas ir LKBA pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė.

Pranešimus aktualioms kolegijų bibliotekoms temomis skaitė eLABa konsorciumo atstovai Aurelija Striogienė ir Ričardas Servetka (VU), Linas Salelionis (KTU). Jie supažindino su eLABa talpyklos naujovėmis. Didelio susidomėjimo sulaukė Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai dr. Donato Bakšio pranešimas „Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: MTEP rezultatų apskaita ir vertinimas“ bei Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovės dr. Linos Šarlauskienės pranešimas „Teksto sutapties įrankio Turnitin naudojimas plagiato prevencijai Kauno kolegijoje“. Pranešėjas iš KTU Linas Salelionis taip pat aptarė aktualią visoms temą apie Aleph programos statistinių ataskaitų galimybes.

Po dalykinės seminaro dalies kolegijų bibliotekininkėms buvo organizuota ekskursija po Panevėžį ir edukacinė programa „Įkvėpti Miltinio“.

Pranešimai:

  1. Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: rezultatų apskaita ior vertinimas (Dr. Donatas Bakšys)
  2. eLABa talpyklos naujovės (Aurelija Striogienė)
  3. eLABa talpyklos naujovės: planuojami pokyčiai (Linas Salelionis)
  4. Elektroninės sutapties atpažinimo sistema (ESAS) (Ričardas Servetka)
  5. Fondo valdymas ir apskaita: Aleph galimybės (Linas Salelionis)

Akademinių bibliotekų praktinių patirčių seminaras „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“

Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga organizavo praktinių patirčių seminarą akademinių bibliotekų darbuotojams tema sutampančia su savaitės šūkiu: „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“.

Balandžio 25 d. seminare VGTU bibliotekoje dalyvavo Kauno kolegijos, Kauno techniko kolegijos, Panevėžio kolegijos ir Vilniaus kolegijos bibliotekos darbuotojos.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiais fondų tyrimais, mokslo publikacijos, panaudos matavimo įrankiais bei elektroninio fondo komplektavimo gerąja patirtimi. Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį. Seminaro metu dalyviai taip pat išgirdo praktinius patarimus bibliotekų erdvių atnaujinimo srityje bei apie paslaugų vartotojams plėtros naujas galimybes.

Asociacijos pirmininkė dalyvavo svarbiame posėdyje LR Seime.

Lietuvos Respublikos Seime 2019 m. balandžio 24 d.  vyko jungtinis Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Į posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl švietimo įstaigose dirbančių kultūros darbuotojų atlyginimų“. Į šią problemą Seimo nariai atkreipė dėmesį po to, kai tarpininkaujant Lietuvos švietimo profesinei sąjungai LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui, LR Vyriausybei ir LR ŠMSM ir LR Finansų ministerijai 2019-03-22 buvo išsiųstas raštas „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio“, kurį pasirašė 8 kultūros darbuotojus vienijančių profsąjungų ir asociacijų atstovai. Tarp jų ir LKBA pirmininkė Vilija Raubienė. Ji dalyvavo posėdyje.

Po diskusijų LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis įpareigojo Švietimo, mokslo ir sporto ministrą suskaičiuoti jo pavaldumo ministerijoje dirbančius kultūros darbuotojus ir lėšų poreikį šių  darbuotojų atlyginimų kėlimui. Sulaukta pažado, kad formuojant 2020 m. šalies biudžetą kultūros darbuotojai, dirbantys LR ŠMSM ministerijai pavaldžiose įstaigose, nebus pamiršti ir nuo 2020 m. jų atlyginimai didės 15 proc., kaip ir kitų kultūros darbuotojų. Taip pat buvo kalbėta ir apie tai, ar nebūtų įmanoma kultūros darbuotojams, dirbantiems švietimo sektoriuje kompensuoti patirtus nuo šių metų pradžios nuostolius. Pasak kai kurių komiteto narių, lėšų tam būtų galima surasti.

Posėdžio video įrašas: 2019-04-14 Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto bendras posėdis.

 

Kviečiame paremti LKBA

Pasinaudokite įstatymo suteikta teise ir dalį (1 arba 2%) sumokėto GPM skirkite Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijai.

Paramą galite skirti užpildydami elektroninį prašymą per Elektroninę deklaravimo sistemą arba formą FR0512.

Į formą reikia įrašyti:

  • asmens kodą,
  • savo vardą ir pavardę,
  • telefono numerį,
  • adresą,
  • datą.

Laukelyje 5 įrašyti – 2018

Laukelį 6S pažymėti X

Laukelyje E1 įrašyti – 2

Laukelyje E2 nurodyti paramos gavėjo kodą – 191959119

Laukelyje E3 įrašyti pavadinimąLKBA

Laukelyje E4 įrašyti mokesčio dalies dydį – 1 arba 2

Laukelis E5 pildomas, kai paramą norite skirti ilgiau nei 1 metus – pvz. 2019 (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai).

PARAMĄ galima skirti iki gegužės 2 d.

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos duomenų bazių administratorė.

LMBA duomenų bazių administratorė Jevgenija Ševcova pristatė ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečias etapas“ automatizuotos  licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą.

Asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė pristatė LKBA 2018 m. metinės veiklos ataskaitą, Rima Stasytienė (Asociacijos revizorė) LKBA finansinės veiklos ataskaitą už 2018 metus.

Susirinkimo metu Asociacijos nariai patvirtino LKBA 2019 m. veiklos planą bei numatė aktualius mokymus ir seminarus šiems metams.

Dalyvavome LMBA visuotiniame susirinkime

Kovo 5 d. LKBA narės kartu su kitų akademinių bibliotekų bendruomene dalyvavo LMBA visuotiniame susirinkime pirmą kartą surengtame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Išklausę LMBA 2018 metų ataskaitos (pranešimą skaitė LMBA pirmininkė, naujoji Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė), informacijos ir naujienų apie mums visoms aktualų projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai- trečiasis etapas“, bei susipažinę su automatizuota licencijavimo ir administravimo informacine sistema LKBA narės turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po rekonstruotą biblioteką. Daugelį stebino skoningai rekonstruotas paveldo pastatas su įvairiausiais šiuolaikiniais technologiniais bei moderniais erdvių pritaikymo bibliotekų veiklai sprendimais.