Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

LKBA visuotinis narių susirinkimas

2019 m. lapkričio 28 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto bibliotekoje vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 9 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Panevėžio kolegijos, Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos ir Vilniaus dizaino kolegijos.

Susirinkimo metu dalyviai išklausė tris pranešimus aktualiomis temomis. Asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė kalbėjo apie MTEP veiklos vertinimo pokyčius kolegijoje, Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė pasidalino informacija iš renginių apie atvirąjį mokslą. Renata Markauskienė, Asociacijos administracijos vadovė, Vilniaus kolegijos SPF bibliotekos vedėja pristatė mokslo analitikos įrankį SCOPUS.

Pranešimai sukėlė įdomias diskusijas apie naujus iššūkius kolegijų bibliotekininkams ir papildė bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo planus kitiems metams.

Visuotinio susirinkimo metu Asociacijos nariai priėmė 2020 m. veiklos planą ir įtraukė pasiūlymus aktualiems mokymams organizuoti, taip pat atlikti Asociacijos narių skaitytojų tyrimą.

Pranešimų medžiaga:

MTEP veiklos vertinimo pokyčiai kolegijose. (pranešėja V. Raubienė, skaidres paruošė Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. Donatas Bakšys)

Mokslo analitikos įrankis SCOPUS: (ne)naujas iššūkis kolegijų bibliotekoms. (R.Markauskienė)

Seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“

2019 m. gegužės 31 d. Panevėžio kolegijoje, Jono Jablonskio auditorijoje, vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotas seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“.

Seminare dalyvavo 33 bibliotekos atstovės iš Lietuvos kolegijų bibliotekų (KTK, KVK, KMAIK, KK, LAJM, PK, VK, VTDK), kviesti pranešėjai iš universitetų (KTU, VU) bei Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė ir keletas dėstytojų.

Sveikinimo žodį tarė Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas ir LKBA pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė.

Pranešimus aktualioms kolegijų bibliotekoms temomis skaitė eLABa konsorciumo atstovai Aurelija Striogienė ir Ričardas Servetka (VU), Linas Salelionis (KTU). Jie supažindino su eLABa talpyklos naujovėmis. Didelio susidomėjimo sulaukė Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai dr. Donato Bakšio pranešimas „Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: MTEP rezultatų apskaita ir vertinimas“ bei Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovės dr. Linos Šarlauskienės pranešimas „Teksto sutapties įrankio Turnitin naudojimas plagiato prevencijai Kauno kolegijoje“. Pranešėjas iš KTU Linas Salelionis taip pat aptarė aktualią visoms temą apie Aleph programos statistinių ataskaitų galimybes.

Po dalykinės seminaro dalies kolegijų bibliotekininkėms buvo organizuota ekskursija po Panevėžį ir edukacinė programa „Įkvėpti Miltinio“.

Pranešimai:

  1. Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: rezultatų apskaita ior vertinimas (Dr. Donatas Bakšys)
  2. eLABa talpyklos naujovės (Aurelija Striogienė)
  3. eLABa talpyklos naujovės: planuojami pokyčiai (Linas Salelionis)
  4. Elektroninės sutapties atpažinimo sistema (ESAS) (Ričardas Servetka)
  5. Fondo valdymas ir apskaita: Aleph galimybės (Linas Salelionis)

Akademinių bibliotekų praktinių patirčių seminaras „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“

Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga organizavo praktinių patirčių seminarą akademinių bibliotekų darbuotojams tema sutampančia su savaitės šūkiu: „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“.

Balandžio 25 d. seminare VGTU bibliotekoje dalyvavo Kauno kolegijos, Kauno techniko kolegijos, Panevėžio kolegijos ir Vilniaus kolegijos bibliotekos darbuotojos.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiais fondų tyrimais, mokslo publikacijos, panaudos matavimo įrankiais bei elektroninio fondo komplektavimo gerąja patirtimi. Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį. Seminaro metu dalyviai taip pat išgirdo praktinius patarimus bibliotekų erdvių atnaujinimo srityje bei apie paslaugų vartotojams plėtros naujas galimybes.

Asociacijos pirmininkė dalyvavo svarbiame posėdyje LR Seime.

Lietuvos Respublikos Seime 2019 m. balandžio 24 d.  vyko jungtinis Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Į posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl švietimo įstaigose dirbančių kultūros darbuotojų atlyginimų“. Į šią problemą Seimo nariai atkreipė dėmesį po to, kai tarpininkaujant Lietuvos švietimo profesinei sąjungai LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui, LR Vyriausybei ir LR ŠMSM ir LR Finansų ministerijai 2019-03-22 buvo išsiųstas raštas „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio“, kurį pasirašė 8 kultūros darbuotojus vienijančių profsąjungų ir asociacijų atstovai. Tarp jų ir LKBA pirmininkė Vilija Raubienė. Ji dalyvavo posėdyje.

Po diskusijų LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis įpareigojo Švietimo, mokslo ir sporto ministrą suskaičiuoti jo pavaldumo ministerijoje dirbančius kultūros darbuotojus ir lėšų poreikį šių  darbuotojų atlyginimų kėlimui. Sulaukta pažado, kad formuojant 2020 m. šalies biudžetą kultūros darbuotojai, dirbantys LR ŠMSM ministerijai pavaldžiose įstaigose, nebus pamiršti ir nuo 2020 m. jų atlyginimai didės 15 proc., kaip ir kitų kultūros darbuotojų. Taip pat buvo kalbėta ir apie tai, ar nebūtų įmanoma kultūros darbuotojams, dirbantiems švietimo sektoriuje kompensuoti patirtus nuo šių metų pradžios nuostolius. Pasak kai kurių komiteto narių, lėšų tam būtų galima surasti.

Posėdžio video įrašas: 2019-04-14 Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto bendras posėdis.

 

Kviečiame paremti LKBA

Pasinaudokite įstatymo suteikta teise ir dalį (1 arba 2%) sumokėto GPM skirkite Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijai.

Paramą galite skirti užpildydami elektroninį prašymą per Elektroninę deklaravimo sistemą arba formą FR0512.

Į formą reikia įrašyti:

  • asmens kodą,
  • savo vardą ir pavardę,
  • telefono numerį,
  • adresą,
  • datą.

Laukelyje 5 įrašyti – 2018

Laukelį 6S pažymėti X

Laukelyje E1 įrašyti – 2

Laukelyje E2 nurodyti paramos gavėjo kodą – 191959119

Laukelyje E3 įrašyti pavadinimąLKBA

Laukelyje E4 įrašyti mokesčio dalies dydį – 1 arba 2

Laukelis E5 pildomas, kai paramą norite skirti ilgiau nei 1 metus – pvz. 2019 (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai).

PARAMĄ galima skirti iki gegužės 2 d.