Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Apie LKBA

Apie LKBA

 

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija įsteigta 2004 metų birželio 25  d.  tikslu vienyti kolegijų bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, dalyvauti formuojant Lietuvos  švietimo ir kultūros politiką, rengti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, profesinį bendravimą ir t.t.

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija šiuo metu jungia 12 kolegijų bibliotekas.

Po 2014 metų sausio mėn. vykusio neeilinio Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA)  visuotinio narių susirinkimo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vilniuje, kuriame dalyvavo 17 Lietuvos  kolegijų bibliotekų atstovų (10 iš jų su balsavimo teise), vienbalsiai buvo nutarta Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos būstinę perkelti į Panevėžį. Šiai asociacijai vadovauti patikėta Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėjai Vilijai Raubienei.  Pagal galiojančius LKBA įstatus ji atstovaus asociaciją Lietuvos bibliotekų taryboje ir visose kitose organizacijose, kuriose bus reikalingas LKBA atstovas.