Loading...

Apie LKBA

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija įsteigta 2004 metų birželio 25  d.  tikslu vienyti kolegijų bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai, dalyvauti formuojant Lietuvos  švietimo ir kultūros politiką, rengti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, profesinį bendravimą ir t.t.

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija šiuo metu jungia 11 kolegijų bibliotekų.

Po 2014 metų sausio mėn. vykusio neeilinio Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA)  visuotinio narių susirinkimo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vilniuje, kuriame dalyvavo 17 Lietuvos  kolegijų bibliotekų atstovų (10 iš jų su balsavimo teise), vienbalsiai buvo nutarta Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos būstinę perkelti į Panevėžį. Šiai asociacijai vadovauti patikėta Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėjai Vilijai Raubienei.  Pagal galiojančius LKBA įstatus ji atstovaus asociaciją Lietuvos bibliotekų taryboje ir visose kitose organizacijose, kuriose bus reikalingas LKBA atstovas. 2020 gegužės 28 d. asociacijai pradėjo vadovauti dr. Lina Šarlauskienė. Pagal galiojančius LKBA įstatus ji atstovaus asociaciją Lietuvos bibliotekų taryboje ir visose kitose organizacijose, kuriose bus reikalingas LKBA atstovas.