Loading...

Studentų informacinio raštingumo ugdymo pokyčiai kolegijų bibliotekose

Sėkmingos studijos aukštosiose mokyklose yra susijusios su gebėjimu tinkamai naudotis informacijos ištekliais. Kolegijų bibliotekos stengiasi teikti informaciją bei ugdyti studentų informacinio raštingumo gebėjimus įvairiomis priemonėmis bei formomis. Bibliotekos
teikia konsultacijas, organizuoja grupinius mokymus ar seminarus, kuria įvairią mokomąją medžiagą savarankiškam mokymuisi (vaizdo mokomuosius filmukus, lankstinukus, plakatus ir
skelbimus, metodines priemones ir kt.). Informacija perduodama įvairiausiais kanalais (bibliotekų erdvės, interneto svetainės, socialiniai tinklai, el. paštas ir kt.), kuriuos pandemijos metu papildė nauji interaktyvūs būdai. Mokymai ir konsultacijos persikėlė į virtualią erdvę, buvo išbandomi įvairūs nuotolinio darbo įrankiai. Vienas iš populiariausių kolegijose yra Microsoft Teams, taip pat naudojami Zoom bei Google Meet.

Studentų informacinio raštingumo ugdymas visuomet prasideda nuo pirmųjų žinių bei gebėjimų įgijimo. Prasidedant naujiems mokslo metams kolegijų bibliotekos pagrindinį dėmesį skiria pirmo kurso studentams. Vilniaus kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Alytaus kolegija, Utenos kolegija bei Kauno kolegija visą rugsėjo mėnesį pirmo kurso studentams teikia įvadinius mokymus, kuriuose studentai supažindinami su pagrindiniais bibliotekos veiklos aspektais: paslaugomis, ištekliais ir bibliotekos naudojimosi tvarka.

Vėlesniais mėnesiais bibliotekose organizuojami grupiniai užsiėmimai įvairiomis temomis. Kauno kolegijos bibliotekoje ir informacijos išteklių centre vyksta net 6 temų praktiniai mokymai: „Mokslinės informacijos paieška Semantic Scholar ir Google Scholar portaluose“, „Paieška Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje (KK VB) ir Lietuvos virtualioje bibliotekoje (LVB)“, „Mokslinės informacijos paieška EBSCO duomenų bazėse“, „Mokslinės informacijos paieška Taylor & Francis ir SpringerLink duomenų bazėse“, „Informacijos šaltinių paieškos apžvalga“ ir „Literatūros analizė ir citavimas“. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bibliotekos atstovai teikia konsultacijas apie publikacijų registravimą eLABa sistemoje, bibliografinių nuorodų tvarkymo programą Zotero, informacijos rašto darbams paiešką, bei prisijungimą ir paieškos atlikimą bibliotekos el. ištekliuose. Vilniaus kolegijoje grupiniai užsiėmimai taip pat vyksta nuolatos, apie informacijos paiešką rašto darbams, apie duomenų bazes, citavimą, bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankius. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir Alytaus kolegija teikia mokymus apie naudojimosi biblioteka galimybes.

Visos 11 bibliotekų, kurias jungia Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, kolegijų studentams pagal galimybes teikia individualias konsultacijas apie bibliotekos knygų skolinimą, išteklių naudojimą ir rašto darbų rengimą.

Pastaruoju metu mokymai, konsultacijos ar seminarai vyksta įvairiomis formomis. Pandemijos metu įgytą patirtį bibliotekos sėkmingai naudoja ir, atsižvelgdamos į studentų bei dėstytojų poreikius, konsultacijas ar mokymus teikia ir tradicinėse, ir virtualiose erdvėse.

Lina Šarlauskienė ir Emilija Morkūnaitė, 2021 m. spalio 13 d.