Loading...

Kauno kolegijoje įdiegtos modernios Exlibris bibliotekinės sistemos

Kauno kolegijos Biblioteka ir informacijos išteklių centras pastarąjį penkmetį  sėkmingai diegia įvairias inovacijas, siekdama teikti kokybiškas ir modernias paslaugas bendruomenei. Biblioteka viena pirmoji Lietuvoje yra įdiegusi interaktyvų žemėlapį, prisidėjo prie teksto sutapties patikros įrankio Turnitin diegimo, teikia modernias interaktyvias paslaugas, diegia naujausius savitarnos įrenginius ir kt.

Norint efektyviau valdyti turimus informacijos išteklius ir suteikti prieigą bendruomenei, 2020 m. Kauno kolegijoje buvo nuspręsta įdiegti naujas tarptautines Exlibris tiekėjo sistemas Alma ir Primo VE. Šios sistemos pradėtos diegti pagal Exlibris patvirtintą planą 2021 m. kovo pradžioje, per pusmetį sėkmingai įdiegtos ir gruodžio pabaigoje pradėtos naudoti realioje aplinkoje. Šios sistemos Lietuvoje buvo diegiamos pirmą kartą kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu ir Vytauto didžiojo universitetu. Sistemos įdiegtos kartu dirbant Exlibris diegimo komandai, kolegijos bibliotekos atstovams ir Skaitmeninių technologijų skyriui. Sistemų diegimas nebuvo lengvas, nes buvo sprendžiami klausimai dėl duomenų perkėlimo iš konsorciumo sistemų, trečiųjų šalių duomenų ir paslaugų integracijos, vartotojams skirtos sistemos pritaikymo, terminų vertimo į lietuvių kalbą, bibliotekos savitarnos įrenginių integravimu bei tuo pačiu nuolatinio savarankiško mokymosi naudotis naujomis sistemomis.

Šios sistemos įdiegtos vietoje anksčiau naudotų to paties tiekėjo sistemų Aleph ir Primo, kuriomis kolegija naudojosi per eLABa konsorciumą. Alma sistema skirta visiems bibliotekiniams procesams (išteklių komplektavimui, katalogavimui, apskaitai, vartotojų autentifikacijai, leidinių skolinimui ir pretęsimams vartotojams, vartotojų duomenų ir informavimo valdymui, prenumeruojamų ir atviros prieigos išteklių nustatymui sklaidai, įvairios statistinės informacijos gavimui ir kt.), kuria dirba bibliotekos darbuotojai. Primo VE, vartotojams žinoma kaip Virtuali biblioteka, skirta vartotojams visų rūšių informacijos išteklių paieškai bei prieigai gauti, prisijungti prie savo paskyros.

Šios modernios, debesijos platformos sistemos įdiegtos dėl gersnių technologinių sprendimų bei norint savarankiškai ir efektyviai valdyti turimus informacijos išteklius. Naujosiomis sistemos galima dirbti prisijungus bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje. Jos tarpusavyje yra tiesiogiai susietos, nereikalinga papildoma sistema el. išteklių konfigūravimui bei bibliotekos išteklių perdavimas į virtualią biblioteką. Alma taip pat išsprendė buvusias problemas dėl bibliotekos šaltinių duomenų pritaikymo savo vartotojams, nes anksčiau buvo bendras Lietuvos kolegijų katalogas. Primo VE sistemoje esantys ištekliai, nuorodos ir nustatymai yra lengvai pritaikomi pagal kolegijos poreikius, greitai patikrinama ir koreguojama prieiga prie šaltinių ir kt. Naudojant naująsias sistemas galima tiesioginė prieiga prie šių sistemų generuojamų duomenų analitikos ir statistikos posistemių, kuriose galima gauti gausybę tipinių duomenų ataskaitų bei kurti jas pagal savo institucijos poreikius. Šių funkcionalumų nebuvo galima padaryti ar gauti naudojant konsorciumo adminstruojamas sistemas.  Savarankiškai administruojant bei naudojant naujas sistemas reikia įgyti daug naujų žinių, tačiau šie iššūkiai atsiperka puikiu rezultatu. Šiuo metu sistemos sėkmingai naudojamos ir administruojamos bibliotekos atstovų, kurie jau turi įgiję šiai veiklai reikalingus sertifikatus, efektyviai sprendžia iškilusius klausimus Exlibris pagalbos sistemoje bei įsitraukė į tarptautinės bendruomenės komunikaciją.

Dr. Lina Šarlauskienė,

Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė