Loading...

LKBA visuotinio susirinkimo sprendimai

2022 m. kovo 17 d. virtualiu būdu vykusiame LKBA visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LKBA 2021 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, kurios viešinamos Registrų centro svetainėje. Susirinkime taip pat diskutuotos 2022 metų veiklos. Susirinkime buvo nuspręsta, jog šiais metais LKBA veiklos bus susijusios su kolegijų bibliotekų darbuotojų profesinės kompetencijos bei akademinės bendruomenės informacinio bei medijų raštingumo ugdymu. Pirmasis seminaras turėtų vykti gegužę Kauno kolegijos bibliotekoje.