Loading...

ATSINAUJINIMŲ METAI KOLEGIJŲ BIBLIOTEKOSE

Pastarieji keleri metai tapo tikrais pasikeitimų ir atsinaujinimų metais Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos nariams. Atsinaujinimai yra neatsiejami nuo pažangos bei kokybiškų paslaugų, kurių siekiama kolegijų bibliotekose. Bibliotekose pandemijos laikotarpiu vyko bei vyksta įvairių pokyčių, įgyvendinta nemaža naujovių, atnaujinta erdvių, įsigyta nauja įranga ar diegiama nauja bibliotekinė sistema, teikiami interaktyvūs mokymai, kuriamos teminių išteklių paieškos galimybės […]

View Details

LKBA mokymai ,,Informacijos paieškos strategija ir praktika”

2021 m. balandžio 29 d. vyko  LKBA organizuoti mokymai ,,Informacijos paieškos strategija ir praktika“. Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo 48kolegijų bibliotekų darbuotojai, kurie gilinosi į mokslui ir studijoms aktualios informacijos paieškos subtilybes ir galimybes. Mokymuose buvo analizuojama informacijos paieška pažengusiems duomenų bazėse (EBSCO Publishing, EBSCO ebooks, Taylor&Francis) bei paieškos sistemose (Scholar Google, Pubmed, virtualiose bibliotekose). Mokymuose taip pat buvo diskutuota apie informacijos […]

View Details

Praktinis seminaras „APA citavimo stilius: taikymas studijų rašto darbuose”

2021 m. balandžio 8 d. vyko LKBA bibliotekų darbuotojams skirtas seminaras  „APA citavimo stilius: taikymas studijų rašto darbuose”. Seminare dalyvavo virš 40 bibliotekų atstovų. Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė seminaro dalyvius supažindino su  APA stiliaus naudojimo aspektais ir taikymu įvairių rūšių šaltinių aprašams sudaryti.

View Details

Seminaras ,,Autorių teisės akademinėse institucijose”

2021 m. kovo 25 d. vyko LKBA organizuotas seminaras ,,Autorių teisės akademinėse institucijose”, kuris buvo skirtas kolegijų bibliotekų darbuotojams. Seminare dalyvavo virš 40 bibliotekų atstovų iš LKBA institucijų bei kitų pakviestų Lietuvos kolegijų. Seminaro lektorė dr. Lina Šarlauskienė interneto seminaro dalyviams perteikė žinias apie praktinius autorių teisių taikymo atvejus, susijusius su aukštųjų mokyklų veikla. Seminare buvo […]

View Details

LKBA visuotinio susirinkimo sprendimai

2021 m. kovo 17 d. virtualiu būdu vykusiame LKBA visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LKBA 2020 metų veiklos ir finansinė ataskaita, taip pat aptartos 2021 metų veiklos. Susirinkę dalyviai nusprendė, jog LKBA veiklos bus orientuotos į kolegijų bibliotekų darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymą ir bus organizuoti net 5 praktiniai seminarai. Pirmasis seminaras apie autorių teises akademinėse […]

View Details

LKBA atstovų veikla užtikrinant mokslinės informacijos prieigą Lietuvoje

LKBA pirmininkė dr. Lina Šarlauskienė yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) tarybos narė ir įtraukta į darbo grupę modeliui, kuris pagrįstų duomenų bazių poreikių aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, parengti. Prenumeruojamos duomenų bazės užtikrina mokslo ir studijų veiklų vykdymą Lietuvos institucijose, todėl jų prenumeratos pagrindimas yra itin svarbus nacionaliniu mastu.

View Details

LKBA narės išrinktos į eLABa konsorciumo valdybą

2021 m. kovo 3 d. nuotoliniu būdu vykusiame eLABa konsorciumo visuotiniame susirinkime buvo svarstomi įvairūs konsorciumo klausimai bei renkama nauja Valdyba. LKBA tarybos narės Kristina Blaževičienė (Vilniaus kolegija) ir Vilija Raubienė (Panevėžio kolegija) taip pat kandidatavo į Valdybos narius ir buvo išrinktos. eLABa konsorciumą sudaro 45 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu. Konsorciumo […]

View Details

Lietuvos kolegijų bibliotekos ruošiasi naujai kolegijų mokslinės veiklos vertinimo tvarkai

2020 m. spalio 20 d. LKBA bibliotekų darbuotojams vyko nuotoliniai mokymai „eLABa publikacijų duomenų bazės pokyčiai. Ataskaitų formavimas”. Mokymai buvo itin aktualūs kolegijoms rengiantis teikti mokslinės veiklos rezultatus ir mokslinių publikacijų sąrašus pagal naują Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą. Mokymus organizavo LKBA ir Lietuvos akademinių bibliotekų eLABa konsorciumo atstovai. Už […]

View Details

LKBA naujienos iš visuotinio narių susirinkimo

2020 m. gegužės 28 d. virtualiu būdu vykusiame LKBA visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LKBA 2019 metų veiklos ataskaita ir LKBA finansinė ataskaita už 2019 metus, taip pat naujau trejų metų kadencijai buvo išrinkta LKBA pirmininkė, taryba ir revizorė. LKBA pirmininke išrinkta Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė.  Taip pat išrinkta […]

View Details

20-ji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

2020 m. balandžio 23-29 d. skelbiama jau  20-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė Lietuvoje. Šiemet savaitės tema  – „Bibliotekos dirba nuotoliniu būdu. Kaip pasikeitėme per 20 metų?“ Per 20 metų Lietuvos kolegijų bibliotekų tradicinės paslaugos sparčiai keitėsi iš tradicinių į elektronines. Virtuali biblioteka, duomenų bazės, elektroninės knygos, atviros prieigos šaltiniai ir kiti elektroniniai ištekliai – visas informacijos […]

View Details