Loading...

LKBA narės išrinktos į eLABa konsorciumo valdybą

2021 m. kovo 3 d. nuotoliniu būdu vykusiame eLABa konsorciumo visuotiniame susirinkime buvo svarstomi įvairūs konsorciumo klausimai bei renkama nauja Valdyba. LKBA tarybos narės Kristina Blaževičienė (Vilniaus kolegija) ir Vilija Raubienė (Panevėžio kolegija) taip pat kandidatavo į Valdybos narius ir buvo išrinktos. eLABa konsorciumą sudaro 45 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu. Konsorciumo tikslas vykdyti veiklas, susijusias su bibliotekoms bei mokslo ir studijų institucijoms reikalingų informacinių sistemų palaikymu ir plėtra. Kolegijų atstovų dalyvavimas eLABa konsorciumo Valdybos veikloje yra labai svarbus atstovaujant kolegijų poreikius.