Loading...

LKBA mokymai ,,Informacijos paieškos strategija ir praktika”

2021 m. balandžio 29 d. vyko  LKBA organizuoti mokymai ,,Informacijos paieškos strategija ir praktika“. Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo 48kolegijų bibliotekų darbuotojai, kurie gilinosi į mokslui ir studijoms aktualios informacijos paieškos subtilybes ir galimybes. Mokymuose buvo analizuojama informacijos paieška pažengusiems duomenų bazėse (EBSCO Publishing, EBSCO ebooks, Taylor&Francis) bei paieškos sistemose (Scholar Google, Pubmed, virtualiose bibliotekose). Mokymuose taip pat buvo diskutuota apie informacijos paieškos strategijos pasirinkimą bei informacijos šaltinių sąsajas įvairiuose ištekliuose. Informacijos paieškos patirtį dalyviams perteikė LKBA bibliotekų atstovės: Lina Šarlauskienė (Kauno kolegija), Kristina Blaževičienė (Vilniaus kolegija), Jūratė Daubarienė (Kauno kolegija), Reda Jonauskienė (Klaipėdos valstybinė kolegija). Šių mokymų žinios bei patirtis bus panaudota konsultuojant kolegijų dėstytojus ir ugdant studentų informacinį raštingumą.