Loading...

LKBA pirmininkė dr. Lina Šarlauskienė išrinkta Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininke

LKBA pirmininkė dr. Lina Šarlauskienė išrinkta Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininke. Lietuvos bibliotekų taryba yra institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami šalies bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai. Lietuvos bibliotekų tarybos sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu trejiems metams patvirtinta šios sudėties Lietuvos bibliotekų taryba.

Lietuvoje yra 2152 įvairios paskirties bibliotekų: nacionalinė, audiosensorinė, apskričių viešosios, savivaldybių viešosios, mokslo įstaigų, mokyklų, muziejų, specialiosios ir kitos. Bibliotekos aptarnauja apie 1 mln. vartotojų, kasmet turi apie 18 mln. lankytojų, teikia pačias įvairiausias paslaugas. Dr. Lina Šarlauskienė dėkoja kolegoms už pasitikėjimą ir džiaugiasi galėsianti šiomis pareigomis prisidėti įgyvendinant viziją, jog visos bibliotekos gali bendrai siekti tikslų būti modernios ir vis patrauklesnės savo vartotojams.