Loading...

Išrinkta LKBA pirmininkė ir deleguota į Lietuvos bibliotekų tarybą

2023 m. gegužės 24 d. vyko nuotolinis LKBA visuotinis susirinkimas, kuriame Kauno kolegijos Bibliotekos ir Informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė buvo perrinkta LKBA pirmininke dar vienai kadencijai. Taip pat dr. Lina Šarlauskienė nuo LKBA buvo deleguota į Lietuvos bibliotekų tarybą, kuri veikia prie LR Kultūros ministerijos.