Loading...

LKBA naujienos iš visuotinio narių susirinkimo

2020 m. gegužės 28 d. virtualiu būdu vykusiame LKBA visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LKBA 2019 metų veiklos ataskaita ir LKBA finansinė ataskaita už 2019 metus, taip pat naujau trejų metų kadencijai buvo išrinkta LKBA pirmininkė, taryba ir revizorė. LKBA pirmininke išrinkta Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė.  Taip pat išrinkta LKBA taryba:  Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė (tarybos pirmininkė), Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bibliotekos vedėja Rima Stasytienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos vadovė Reda Marytė Tamelienė. LKBA būstinė, administravimo ir informacijos sklaidos veiklos persikėlė į Kauno kolegijos biblioteką. Naujoji LKBA pirmininkė savo veiklą asociacijoje vykdo savanorystės principu.