Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos duomenų bazių administratorė.

LMBA duomenų bazių administratorė Jevgenija Ševcova pristatė ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečias etapas“ automatizuotos  licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą.

Asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė pristatė LKBA 2018 m. metinės veiklos ataskaitą, Rima Stasytienė (Asociacijos revizorė) LKBA finansinės veiklos ataskaitą už 2018 metus.

Susirinkimo metu Asociacijos nariai patvirtino LKBA 2019 m. veiklos planą bei numatė aktualius mokymus ir seminarus šiems metams.

Dalyvavome LMBA visuotiniame susirinkime

Kovo 5 d. LKBA narės kartu su kitų akademinių bibliotekų bendruomene dalyvavo LMBA visuotiniame susirinkime pirmą kartą surengtame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Išklausę LMBA 2018 metų ataskaitos (pranešimą skaitė LMBA pirmininkė, naujoji Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė), informacijos ir naujienų apie mums visoms aktualų projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai- trečiasis etapas“, bei susipažinę su automatizuota licencijavimo ir administravimo informacine sistema LKBA narės turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po rekonstruotą biblioteką. Daugelį stebino skoningai rekonstruotas paveldo pastatas su įvairiausiais šiuolaikiniais technologiniais bei moderniais erdvių pritaikymo bibliotekų veiklai sprendimais.

LKBA narės buvo išrinktos į Konsorciumo valdybą

2019 kovo 1 d. KTU Auloje (KTU SHMMF, A.Mickevičiaus g. 37, Kaune) vyko eLABa visuotinis narių susirinkimas. Buvo renkama nauja Konsorciumo valdyba. Į ją buvo išrinktos ir dvi LKBA narės: tarybos pirmininkė Vilija Raubienė (Panevėžio kolegija) ir tarybos narė dr. Lina Šarlauskienė (Kauno kolegija).

Valdyba užtikrina visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir konsorciumo veiklos tikslų įgyvendinimą. Valdyba sudaroma dvejų metų laikotarpiui, yra atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui ir veikia pagal jo patvirtintą darbo reglamentą. Valdybą sudaro devyni nariai. Aštuoni nariai iš pasiūlytų konsorciumo narių kandidatų renkami visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu, vieną narį skiria administruojanti institucija.

Valdybos funkcijos:

  • įgyvendina konsorciumo politiką, veiklos planus;
  • organizuoja ūkinę-finansinę veiklą;
  • planuoja biudžetą;
  • paskirsto darbus ir gaunamas paramos ir finansavimo lėšas nariams;
  • koordinuoja bendrą narių veiklą;
  • organizuoja paraiškų Europos Sąjungos paramai įsisavinti teikimą ir jiems reikalingų projektų parengimą;
  • teikia pasiūlymus ŠMM dėl ŠMM vykdomų programų studijų ir mokslo informacinės infrastruktūros srityje ar ES paramos lėšas administruojančios institucijos;
  • rengia metines veiklos, finansines ir kitokias ataskaitas.

LKBA visuotinis narių susirinkimas

2018 m. lapkričio 16 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir eLABa konsorciumo koordinatorius.

Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė pristatė VK bibliotekos struktūrą, misiją, viziją bei ateities planus. MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė kalbėjo apie šiais metais bibliotekoje vykdomą projektą „Išskleisk skėtį knygų lietui“, kuris yra artimas pasaulyje paplitusių „Žaliųjų bibliotekų“ („Green Libraries“)  idėjai bei skatina tausoti aplinką.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį.

Susirinkime buvo aptartas LKBA 2019 metų veiklos planas, kiti aktualūs klausimai dėl bibliotekų informacinės sistemos.

LKBA visuotinio narių susirinkimo dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir dalyvavo dr. Daivos Janavičienės knygos „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“  pristatyme. Knygos pristatymas sukėlė diskusijas ir paskatino naujas partnerystės galimybes.

Seminaras „Akademinių bibliotekų kaita ir iššūkiai“

2018 m. spalio 30 d. Kauno technologijos universitete vyko seminaras „Akademinių bibliotekų kaita ir iššūkiai“ Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo bendruomenės nariams. Seminare taip pat dalyvavo Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Kauno kolegijos bibliotekų atstovės.

Pranešėjai pristatė šiuolaikinių bibliotekų aktualijas, gerosios praktikos pavyzdžius, ateities planus, supažindino su naujais iššūkiais Lietuvos akademinėms bibliotekoms. Kalbėta apie atvirojo mokslo tendencijas, įgyvendinimo galimybes ir bibliotekos vaidmenį šiame procese.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė skaitė pranešimą „Plagiato prevencija: Turnitin naudojimo geroji patirtis“. Pranešėja pristatė plagiato prevencijos įrankį bei naudojimo gerąją patirtį Kauno kolegijoje.

Seminaro įrašą galima pažiūrėti internete Seminaro įrašas 

Daugiau informacijos LABT svetainėje

Bibliotekų darbuotojų stažuotės pagal ERASMUS+ programą.

2018 m. Lietuvos kolegijų bibliotekų darbuotojos kėlė savo kvalifikaciją užsienio šalių bibliotekose pagal ERASMUS+ programą:

Balandžio 9-13 d. Vilniaus kolegijos EKF bibliotekos vedėja Kristina Blaževičienė stažavosi Oulu kolegijoje, Suomijoje. Skaityti daugiau.

Balandžio 16-20 d. Vilniaus kolegijos MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė lankėsi Lisabonos Politechnikos institute ir dalyvavo IPL organizuotoje 18-oje tarptautinėje savaitėje. Skaityti daugiau.

Balandžio 16-20 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos SvMF vyresnioji bibliotekininkė Ingrida Dėdinienė stažavosi Lisabonos Politechnikos institute ir dalyvavo IPL organizuotoje 18-oje tarptautinėje savaitėje. Skaityti daugiau.

Birželio 11-15 d. Vilniaus kolegijos vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė stažavosi Vokietijos Albštadto-Sigmaringeno aukštojoje mokykloje. Skaityti daugiau.

Birželio 16-21 d. Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė Lina Šarlauskienė buvo išvykusi į Ruppin Academic Center biblioteką (Izraelis) pagal ERASMUS+ programą. Taip pat šios savaitės metu Jeruzalėje buvo aplankyta Izraelio nacionalinė biblioteka, Hebrajų universiteto biblioteka, Izraelio nacionaliniame muziejuje Knygų šventovė (Shrine of the Book) su seniausiais biblijos rankraščiai pasaulyje ir dalyvauta Google paslaugų ir erdvių pristatyme Tel Avive. Skaityti daugiau.

Birželio 18-22 d. Vilniaus kolegijos SPF bibliotekos vedėja Renata Markauskienė dalyvavo Sapienza universiteto bibliotekos (Italijoje) organizuojamoje I-oje tarptautinėje mainų savaitėje bibliotekininkams. Skaityti daugiau.

Liepos 16- d. Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos vadovė Reda Tamelienė lankosi Hochschule Ruhr West, Vokietijoje. Skaityti daugiau.