Loading...

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis susirinkimas

2017 m. vasario 10 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK), Technikos ir dizaino fakulteto (Olandų g. 16, Vilniuje) bibliotekoje vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 25 asociacijos nariai iš 11 Lietuvos kolegijų bibliotekų ir 2 kviesti pranešėjai. Visuotinio susirinkimo metu buvo pristatytos LKBA 2016 m. metinės ir finansinės veiklos ataskaitos, renkami nauji asociacijos valdymo organai. Po balsavimo asociacijos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta, Vilija Raubienė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja. Antrai kadencijai taip pat buvo perrinktos tos pačios Tarybos narės iš Kauno kolegijos (Lina Šarlauskienė), Klaipėdos valstybinės kolegijos (Reda Tamelienė), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (Vaiga Medinytė) bei Utenos kolegijos (Renata Vicko). Revizore perrinkta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bibliotekos vedėja Rima Stasytienė.

Susirinkimo dalyviai turėjo galimybę sužinoti daugiau apie VGTU el. knygų portalo galimybes ir naujienas, kurias pristatė VGTU leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė. Direktorė minėjo, kad Kolegijų bibliotekos turi galimybę pasikviesti leidyklos atstovą, kuris pristatytų VGTU el. knygas bei jų skaitymo ir atsisiuntimo galimybes.

Linas Salelionis, KTU bibliotekos IS specialistas, pristatė eLABa konsorciumo veiklą, aktualius mokymus bibliotekininkams, kalbėjo apie el. leidinių bibliografinių įrašų tvarkymą bei studijų modulių literatūros sąrašų sudarymo galimybes.

LKBA visuotinio susirinkimo pabaigoje Vilija Raubienė padovanojo kiekvienai kolegijų bibliotekai po knygą „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“. Pasibaigus susirinkimui, Lietuvos kolegijų bibliotekų atstovai susipažino su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos ir dizaino fakulteto biblioteka.

Pranešimai: