Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

LKBA visuotinis narių susirinkimas

2018 m. lapkričio 16 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir eLABa konsorciumo koordinatorius.

Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė pristatė VK bibliotekos struktūrą, misiją, viziją bei ateities planus. MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė kalbėjo apie šiais metais bibliotekoje vykdomą projektą „Išskleisk skėtį knygų lietui“, kuris yra artimas pasaulyje paplitusių „Žaliųjų bibliotekų“ („Green Libraries“)  idėjai bei skatina tausoti aplinką.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį.

Susirinkime buvo aptartas LKBA 2019 metų veiklos planas, kiti aktualūs klausimai dėl bibliotekų informacinės sistemos.

LKBA visuotinio narių susirinkimo dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir dalyvavo dr. Daivos Janavičienės knygos „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“  pristatyme. Knygos pristatymas sukėlė diskusijas ir paskatino naujas partnerystės galimybes.

Seminaras „Akademinių bibliotekų kaita ir iššūkiai“

2018 m. spalio 30 d. Kauno technologijos universitete vyko seminaras „Akademinių bibliotekų kaita ir iššūkiai“ Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo bendruomenės nariams. Seminare taip pat dalyvavo Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Kauno kolegijos bibliotekų atstovės.

Pranešėjai pristatė šiuolaikinių bibliotekų aktualijas, gerosios praktikos pavyzdžius, ateities planus, supažindino su naujais iššūkiais Lietuvos akademinėms bibliotekoms. Kalbėta apie atvirojo mokslo tendencijas, įgyvendinimo galimybes ir bibliotekos vaidmenį šiame procese.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė skaitė pranešimą „Plagiato prevencija: Turnitin naudojimo geroji patirtis“. Pranešėja pristatė plagiato prevencijos įrankį bei naudojimo gerąją patirtį Kauno kolegijoje.

Seminaro įrašą galima pažiūrėti internete Seminaro įrašas 

Daugiau informacijos LABT svetainėje

Bibliotekų darbuotojų stažuotės pagal ERASMUS+ programą.

2018 m. Lietuvos kolegijų bibliotekų darbuotojos kėlė savo kvalifikaciją užsienio šalių bibliotekose pagal ERASMUS+ programą:

Balandžio 9-13 d. Vilniaus kolegijos EKF bibliotekos vedėja Kristina Blaževičienė stažavosi Oulu kolegijoje, Suomijoje. Skaityti daugiau.

Balandžio 16-20 d. Vilniaus kolegijos MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė lankėsi Lisabonos Politechnikos institute ir dalyvavo IPL organizuotoje 18-oje tarptautinėje savaitėje. Skaityti daugiau.

Balandžio 16-20 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos SvMF vyresnioji bibliotekininkė Ingrida Dėdinienė stažavosi Lisabonos Politechnikos institute ir dalyvavo IPL organizuotoje 18-oje tarptautinėje savaitėje. Skaityti daugiau.

Birželio 11-15 d. Vilniaus kolegijos vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė stažavosi Vokietijos Albštadto-Sigmaringeno aukštojoje mokykloje. Skaityti daugiau.

Birželio 16-21 d. Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė Lina Šarlauskienė buvo išvykusi į Ruppin Academic Center biblioteką (Izraelis) pagal ERASMUS+ programą. Taip pat šios savaitės metu Jeruzalėje buvo aplankyta Izraelio nacionalinė biblioteka, Hebrajų universiteto biblioteka, Izraelio nacionaliniame muziejuje Knygų šventovė (Shrine of the Book) su seniausiais biblijos rankraščiai pasaulyje ir dalyvauta Google paslaugų ir erdvių pristatyme Tel Avive. Skaityti daugiau.

Birželio 18-22 d. Vilniaus kolegijos SPF bibliotekos vedėja Renata Markauskienė dalyvavo Sapienza universiteto bibliotekos (Italijoje) organizuojamoje I-oje tarptautinėje mainų savaitėje bibliotekininkams. Skaityti daugiau.

Liepos 16- d. Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos vadovė Reda Tamelienė lankosi Hochschule Ruhr West, Vokietijoje. Skaityti daugiau.

 

LKBA seminaras „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“

LKBA seminaras „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“

2018 m. birželio 1 d. Kauno kolegijos bibliotekoje vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotas  seminaras  „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“.

Į seminarą atvyko 51 dalyvis iš VK, PK, KK, KMAIK, KTK, AK, VDK, KVK, LAJM, VDTK. Taip pat  bibliotekų atstovės ir bibliotekininkės iš Socialinių mokslų kolegijos, Marijampolės kolegijos, Lietuvos medicinos bibliotekos ir Lietuvos karo akademijos bibliotekos.

LKBA asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė tarė sveikinimo žodį ir visų narių vardu pasveikino Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovę dr. Liną Šarlauskienę. Šiais metais dr. L. Šarlauskienė pelnė garbingą 2017 m. geriausio bibliotekos vadovo titulą.

Seminaro metu skaityti pranešimai aktualiomis temomis : informacijos paieškos ištekliai, duomenų bazių galimybės, plagiato prevencija. Taip pat buvo pristatyti bibliotekose atlikti tyrimų rezultatai bei nauja elektroninių knygų ir mokymų platforma.

Bibliotekininkės, dalyvavę seminare, įgijo naudingų praktinių žinių informacijos paieškos srityje, bendravo su kolegėmis, dalijosi patirtimi. Seminaras buvo įdomus ir   praktiškai pritaikomas kasdieninėje bibliotekų veikloje.

Pranešimai:

 

 

 

 

 

 

 

Sveikinimai kolegei dr. Linai Šarlauskienei

18-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Kartu mes kuriame ateitį“ atidarymo metu kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson apdovanojo geriausius 2017 metų bibliotekininkus ir įteikė jiems premijas už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje bei išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius metus.

Geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas dr. Linai Šarlauskienei, Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovei, už kandidatės indėlį kuriant informacinę Lietuvos visuomenę, bibliotekinių paslaugų tobulinimą, jų integravimą į mokslo bei studijų procesą ir aktyvų dalyvavimą bibliotekinės bendruomenės gyvenime. Daugiau informacijos.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės!

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai

?????????????????????????????????????????????????????????2018 m. balandžio 23-29 dienomis skelbiama 18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios tema „KARTU MES KURIAME ATEITĮ“. Daugiau informacijos.

Atstovės iš daugelio kolegijų bibliotekų, LKBA narių, šiemet aktyviai kėlė kvalifikaciją dalyvaudamos Nacionalinės bibliotekos savaitės metu organizuotuose praktiniuose ir šventiniuose renginiuose. Didelio  susidomėjimo sulaukė VGTU bibliotekos organizuotas profesinis seminaras ir LBD organizuota konferencija.

Akademinių bibliotekų praktinių patirčių seminaras, vyko balandžio 24 d. VGTU bibliotekoje. Jo metu įvairių akademinių bibliotekų bendruomenės nariai dalinosi praktiniais patarimais ir sukaupta patirtimi kuriant ir vystant įvairias veiklas bei paslaugas bibliotekos lankytojams. Kolegijų bibliotekas seminare atstovavo kolegės iš KK, KVK, LAJM, AK, UK, VDK, VK ir PK. Po seminaro dalyviai lankėsi VGTU Linkmenų fabrike.

Prieš prasidedant seminarui VGTU bibliotekos vadovė Ingrida Kasperaitienė pasveikino Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovę dr. Liną Šarlauskienę, kuri pelnė garbingą 2017 m. geriausio bibliotekos vadovo titulą. Geriausio bibliotekininko, geriausio jaunojo bibliotekininko ir geriausio bibliotekos vadovo rinkimus kasmet organizuoja LR Kultūros ministerija.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarptautinė konferencija „Kartu mes kuriame ateitį“ vyko balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime III-uose rūmuose. Konferencijoje nagrinėta Lietuvos ir pasaulio bibliotekų dinamiškumo tendencija, tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos, bibliotekų veiklos pokyčiai, nauji profesiniai iššūkiai ir kiti klausimai. Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio bibliotekų atstovai. Kolegijų bibliotekas konferencijoje atstovavo KVK, LAJM, VK bibliotekininkės.

Lietuvos kolegijų bibliotekos, kaip ir kasmet savo skaitytojus pradžiugins įvairiais renginiais:

Kauno kolegijos BIBLIOTEKA

Vilniaus kolegijos BIBLIOTEKA

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos BIBLIOTEKA

Skirkite 2% GPM

Kviečiame šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (2%) sumokėto GPM skirti Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijai.

Paramą galite skirti užpildydami elektroninį prašymą per Elektroninę deklaravimo sistemą arba formą FR0512.

Į formą reikia įrašyti:

  • asmens kodą,
  • savo vardą ir pavardę,
  • telefono numerį,
  • adresą,
  • datą.

Laukelyje 5 įrašyti – 2017

Laukelį 6S pažymėti X

Laukelyje E1 įrašyti – 2

Laukelyje E2 nurodyti paramos gavėjo kodą – 191959119

Laukelyje E3 įrašyti pavadinimąLKBA

Laukelyje E4 įrašyti mokesčio dalies dydį – min. 0,5 max. 2

Laukelis E5 pildomas, kai paramą norite skirti ilgiau nei 1 metus – pvz. 2018

PARAMĄ reikia skirti iki gegužės 2 d.