Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Akademinių bibliotekų praktinių patirčių seminaras „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“

Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga organizavo praktinių patirčių seminarą akademinių bibliotekų darbuotojams tema sutampančia su savaitės šūkiu: „ATEIK – SUŽINOK ir IŠMOK“.

Balandžio 25 d. seminare VGTU bibliotekoje dalyvavo Kauno kolegijos, Kauno techniko kolegijos, Panevėžio kolegijos ir Vilniaus kolegijos bibliotekos darbuotojos.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiais fondų tyrimais, mokslo publikacijos, panaudos matavimo įrankiais bei elektroninio fondo komplektavimo gerąja patirtimi. Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį. Seminaro metu dalyviai taip pat išgirdo praktinius patarimus bibliotekų erdvių atnaujinimo srityje bei apie paslaugų vartotojams plėtros naujas galimybes.

Asociacijos pirmininkė dalyvavo svarbiame posėdyje LR Seime.

Lietuvos Respublikos Seime 2019 m. balandžio 24 d.  vyko jungtinis Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Į posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl švietimo įstaigose dirbančių kultūros darbuotojų atlyginimų“. Į šią problemą Seimo nariai atkreipė dėmesį po to, kai tarpininkaujant Lietuvos švietimo profesinei sąjungai LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui, LR Vyriausybei ir LR ŠMSM ir LR Finansų ministerijai 2019-03-22 buvo išsiųstas raštas „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio“, kurį pasirašė 8 kultūros darbuotojus vienijančių profsąjungų ir asociacijų atstovai. Tarp jų ir LKBA pirmininkė Vilija Raubienė. Ji dalyvavo posėdyje.

Po diskusijų LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R. Karbauskis įpareigojo Švietimo, mokslo ir sporto ministrą suskaičiuoti jo pavaldumo ministerijoje dirbančius kultūros darbuotojus ir lėšų poreikį šių  darbuotojų atlyginimų kėlimui. Sulaukta pažado, kad formuojant 2020 m. šalies biudžetą kultūros darbuotojai, dirbantys LR ŠMSM ministerijai pavaldžiose įstaigose, nebus pamiršti ir nuo 2020 m. jų atlyginimai didės 15 proc., kaip ir kitų kultūros darbuotojų. Taip pat buvo kalbėta ir apie tai, ar nebūtų įmanoma kultūros darbuotojams, dirbantiems švietimo sektoriuje kompensuoti patirtus nuo šių metų pradžios nuostolius. Pasak kai kurių komiteto narių, lėšų tam būtų galima surasti.

Posėdžio video įrašas: 2019-04-14 Kultūros komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto bendras posėdis.