Loading...

LKBA visuotinis susirinkimas

2023 m. kovo 22 d. vykusiame LKBA visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta LKBA 2022 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, kurios viešinamos Registrų centro svetainėje. Susirinkime taip pat diskutuotos 2023 metų veiklos.