Loading...

Visuotinis susirinkimas

2015 m. vasario 12 d. Kauno kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Čia suvažiavo 19 bibliotekos darbuotojų iš 10 Lietuvos kolegijų. Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė Lina Šarlauskienė pravedė susirinkimo dalyvėms ekskursiją naujame Kauno kolegijos studijų centro pastate. Smagu buvo parodyti modernias erdves, apstatytas spalvingais baldais, patalpas, skirtas komandiniam ir individualiam darbui, atvirus bibliotekos fondus, išsidėsčiusius dvejuose pastato aukštuose, saugyklą, patogiai įrengtas darbo bei poilsio zonas.

Po ekskursijos ir trumpos kavos gėrimo pertraukėlės kolegės išklausė dalykišką Asociacijos pirmininkės Vilijos Raubienės 2014 metų veiklos ataskaitą. Vienbalsiai buvo pritarta ir patvirtinta kalendorinių metų finansinė ataskaita. Betarpiškai, kaip didelėj savoj šeimoj, tartasi ir diskutuota įvairiais bibliotekininkėms aktualiais ir rūpimais klausimais. Šiltai atsisveikinta su išeinančiomis iš LKBA tarybos kolegėmis, džiugiai sutikti nauji nariai.

Kavos puodelis ir saldumynai iš Panevėžio leido užsimegzti betarpiškiems pokalbiams ne tik susirinkimo temomis. Visus nustebino Vilniaus kolegijos bibliotekininkių atvežtas tortas. Jį vedėja Vida Sušinskienė su gražiausiais palinkėjimais įteikė naujajai Kauno kolegijos bibliotekos vadovei Linai Šarlauskienei. Ant knygos formos baltutėlio torto puikavosi logotipo atspalvio užrašas „Kauno kolegijos biblioteka“.

Neapsieita ir be kuriozų. Vos atvykusios viešnios įstrigo naujo pastato lifte. Laimė, visas išvadavo tikrai greitai atvykę Kauno liftų avarinės tarnybos darbuotojai. Na ir lifto sienos stiklinės – galima pasižvalgyti po aplinką, tad didelių fobijų nebuvo.

Nesinorėjo greitai išsiskirstyti, bet diena ėjo vakarop, o ir kelias tolimas į skirtingus Lietuvos kampelius laukė.