Loading...

20-ji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

2020 m. balandžio 23-29 d. skelbiama jau  20-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė Lietuvoje. Šiemet savaitės tema  – „Bibliotekos dirba nuotoliniu būdu. Kaip pasikeitėme per 20 metų?“

Per 20 metų Lietuvos kolegijų bibliotekų tradicinės paslaugos sparčiai keitėsi iš tradicinių į elektronines. Virtuali biblioteka, duomenų bazės, elektroninės knygos, atviros prieigos šaltiniai ir kiti elektroniniai ištekliai – visas informacijos lobynas tapo prieinamas bibliotekų vartotojams nuotoliniu būdu.

Augantis elektroninių resursų skaičius skatino bibliotekininkus ieškoti reikalingos informacijos interneto platybėse. Svarbiausias iššūkis – atrinkti, įsigyti ir teikti vartotojams patikimą mokslinę literatūrą.

Bibliotekų paslaugos interneto erdvėje, keičiančios vartotojų informacijos paieškos ir naudojimosi įpročius, greitai tapo patrauklesnės ir patogesnės skaitytojams. Statistiniai bibliotekų duomenys rodo: elektroninių išteklių fondas gerokai viršija spausdintų dokumentų skaičių, mažėja skaitytojų lankomumas,  ženkliai išaugo nuotolinių resursų panauda.

Šalies kolegijų bibliotekos nesustoja dirbti net ir pandemijos laikotarpiu, kai tiesioginis bendravimas ir dokumentų išdavimas yra riboti. Vartotojai aprūpinami reikalinga moksline informacija, prieinama elektroninėje erdvėje, o bibliotekų darbuotojai profesionaliai konsultuoja nuotoliniu būdu.

Technologijų dėka bibliotekų specialistai atranda puikią galimybę kelti kvalifikaciją: nuotoliniu būdu dalyvauja seminaruose, konferencijose, kituose profesiniuose renginiuose. Karantino laikotarpiu ypač padidėjo tarptautinių nuotolinių seminarų pasiūla. Kolegijų bibliotekininkams suteiktos galimybės dalyvauti juose, sužinoti naujienas, išmokti ir  pritaikyti naujas galimybes.

Kolegijų bibliotekos sparčiai keičiasi, nei žingsniu neatsilikdamos nuo šiuolaikinių visuomenės poreikių.

20-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės proga VGTU biblioteka organizuoja virtualią parodą „XXI amžiaus pokyčiai Lietuvos akademinėse bibliotekose”, kurioje dalyvauja Kauno kolegijos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos.

Šią savaitę skaitytojams nuotoliniu būdu organizuojami renginiai Lietuvos kolegijų bibliotekose:

Klaipėdos valstybinės kolegijos BIBLIOTEKA

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos BIBLIOTEKA 

BibliotekuSavaite_WEB_-02-1280x1809