Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Veiklos sritys

  • Pasiūlymų, susijusių su bibliotekų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms rengimas;
  • Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas;
  • Metodinės ir praktinės paramos teikimas Asociacijos nariams;
  • Įvairių renginių organizavimas;
  • Leidybinės veiklos organizavimas;
  • Dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) programose ir projektuose;
  • Bendradarbiavimas su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis organizacijomis;
  • Kitų pagal savo kompetenciją ir teisės aktuose numatytų funkcijų vykdymas.