Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

BIBLIOTEKŲ NAUJIENOS IR ĮVYKIAI


Alytaus kolegija (AK)


Kauno kolegija (KK)


Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)


Kauno technikos kolegija (KTK)


Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)


Lietuvos aukštoji jūreivystės kolegija (LAJK)


Panevėžio kolegija (PK)


Utenos kolegija (UK)


Vilniaus dizaino kolegija (VDK)


Vilniaus kolegija (VIKO)


Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)