Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Eugenijaus Maciaus fotografijų paroda

„Kovo 15 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekoje įvyko fotokorespondento, operatoriaus Eugenijaus Maciaus fotografijų parodos atidarymas. Ekspozicija sudaryta iš 1960–1970 metų daugiausia žymių Lietuvos žmonių – Eduardo Mieželaičio, Stasio Krasausko, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Gedimino Bagdono, kolegų-operatorių Zacharijaus Putilovo, Juozo Matonio, Gedimino Girdvainio, Kastytės Brunzaitės ir kitų – fotografijų.

Paroda veiks iki balandžio 20 d.