Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Bibliotekų metus palydime pristatydami naują knygą

Panevėžio kolegijos biblioteka 2016-uosius, o taip pat ir Bibliotekų metus palydi kartu su Socialinių mokslų fakultetu pristačiusi kolegijos bendruomenei ir miesto visuomenei solidų leidinį „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“. Tai trijų bendraautorių, kurių viena yra Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja ir LKBA pirmininkė Vilija Raubienė, kolektyvinis darbas. Tai daugiau nei dvidešimties autorių (bibliotekininkų, muziejininkų, pedagogų, kraštotyrininkų ir kt.) straipsnių rinkinys, nušviečiantis ilgą ir labai spalvingą pedagogų rengimo Panevėžyje kelią. Tai svarus indėlis į miesto kultūros ir švietimo istorijos tyrinėjimus, nes didžioji dalis medžiagos knygoje yra autentiška, publikuojama pirmą kartą. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis, paimtomis iš Panevėžio ir kitų miestų muziejų, bibliotekų, asmeninių archyvų. Nuotraukų leidinyje yra per 300. Leidybą parėmė Panevėžio kolegija, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės, Lietuvių kalbos draugija, LR Seimo narė Rasa Juknevičienė ir kt. privatūs rėmėjai. Leidinys ne tik palydi išeinančius 2016-uosius, bet yra skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės 100-mečiui bei tarpukarinės Panevėžio mokytojų seminarijos pirmosios laidos (1925 m.) 90-mečiui. Knygoje ne tik daug istorinių, bet ir patriotinių akcentų.

pkprist