Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

ALEPH mokymai

1

2016 m. birželio 9 d. VGTU bibliotekoje vyko seminaras-mokymai, tema: „Leidinių katalogavimo, dalykinimo ir serialinių leidinių tvarkymo pagrindai“. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių iš Kauno, Kauno technikos, Vilniaus, Vilniaus kooperacijos, Vilniaus technologijų ir dizaino, Klaipėdos valstybinės, Panevėžio ir Alytaus kolegijų. Svečio teisėmis buvo pakviesta nauja Vilniaus dizaino kolegijos bibliotekos darbuotoja.

Seminaro metu VGTU bibliotekos Informacijos išteklių formavimo skyriaus darbuotojos G. Petrauskienė, A. Beresnevičienė ir L. Mosiejienė išdėstė ALEPH 500 v.23 katalogavimo modulio, OPAC, MARC21 formato, leidinių dalykinimo bei serialinių leidinių tvarkymo pagrindus.

Mokymų dalyviai išklausę pranešimus ir atlikę praktines užduotis gavo pažymėjimus.