Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

2015 m. birželio 19 d. Klaipėdoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, vyko seminaras

bibliotekoje

2015 m birželio 19 d. Klaipėdoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, vyko LKBA organizuotas seminaras kolegijų bibliotekininkams „Mokslinės informacijos paieškos ir naudojimo modernios galimybės“. Seminare dalyvavo 39 bibliotekininkai iš 10 Lietuvos kolegijų.

Susirinkusius šiltai pasveikino Aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. Viktoras Senčila. Draugiškai pajuokavęs, kad mokslinės informacijos paieška – daug sunkiau nei Google, po mokymų pasiūlė apžiūrėti mokyklą.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė doc. dr. Lina Šarlauskienė skaitė pranešimus apie informacijos išteklių ir paieškos sistemų sąsajas ir tinkamiausių paieškos priemonių galimybes, informacijos tvarkymo įrankių naudojimą cituojant bei pokyčius mokslinėje komunikacijoje.

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad studentai pasiklysta mokslinės informacijos paieškoje, nežino, ką naudoti, todėl bibliotekininkų ir dėstytojų pareiga – išmokyti studentus atsirinkti tinkamą informaciją studijų ir mokslo darbams. Pranešimuose išsamiai aptarti mokslinės informacijos paieškos šaltiniai: virtualios bibliotekos, duomenų bazės, specializuotos paieškos sistemos. Kalbėta apie tinkamiausių paieškos priemonių galimybes, nurodyti interneto adresai.

Atkreiptas dėmesys į labai aktualią citavimo problemą. Supažindinta su RefWorks įrankiu, skirtu bibliografinei informacijai tvarkyti, citavimui, literatūros sąrašams sudaryti bei viso teksto išsaugojimui. Aptartos mokslinės komunikacijos priemonės ir naujovės, kalbėta apie mokslo veiklos marketingą, akcentuota akademinė etika ir autorinės teisės.

Po pranešimų kilo diskusijos apie virtualių bibliotekų ir elektroninių katalogų funkcijas ir paskirtį.

Vilniaus kolegijos bibliotekos vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė pranešime „Duomenų bazės Vilniaus kolegijoje: panaudos tendencijos ir perspektyvos“ analizavo elektroninės studentų apklausos rezultatus. Apklausoje dalyvavo 5% kolegijos studentų. Anketa siekta išsiaiškinti, ką studentai žino apie prenumeruojamas duomenų bazes, kas jiems aktualu, ar reikalingi mokymai. Apibendrinus rezultatus, padaryta išvada, kad reikalinga didesnė duomenų bazių sklaida ir studentų mokymai. Linksmai pastebėta, kad naudinga pateikti studentams anketas, nes tokiu būdu jie informuojami apie duomenų bazių egzistavimą.

Po rimtų pranešimų ir labai skanių pietų laukė linksmoji dalis – Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bibliotekos ir jūrininkų mokymo centro apžiūra.

Gražu buvo pamatyti renovuotas patalpas, modernizuotą biblioteką, aprūpintą naujais baldais, kompiuteriais ir specializuota bibliotekos įranga.

Didelį įspūdį paliko mokymo bazės apžiūra. Daug emocijų sukėlė elektroniniai treniruokliai laivavedžiams, mokymo dirbtuvės laivų mechanikams. Bet labiausiai papirko nuoširdus mokyklos dėstytojų ir darbuotojų bendravimas. Ačiū Jiems už nuostabią popietę ir galimybę susipažinti su mokyklos istorija ir unikalia mokymo baze.

Seminaro rėmėjas:

LAJM

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: Seminaro_programa_LAJM.pdf

Seminaro medžiaga:

Informacijos išteklių ir paieškos sistemų sąsajos.pdf

Pokyčiai mokslinėje komunikacijoje.pdf

Rašau-cituoju.pdf

Anketa: Duomenu bazės Vilniaus kolegijoje.docx

Anketos analizė.docx

Duomenų bazės Vilniaus kolegijoje: panaudos tendencijos ir perspektyvos.pptx