Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

2 procentų pajamų mokesčio parama

    Dėkojame už paramą Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijai (LKBA), skirtą praėjusiais metais ir tikimės supratimo bei paramos 2015 metais. Jūsų 2 procentų pajamų mokesčio parama pravers tenkinant pažintines ir kultūrines LKBA narių reikmes bei sprendžiant kitas iškilusias problemas.

 Ką reikia daryti , norint 2 procentų pajamų mokesčio paramą pervesti LKBA:

 1. Užpildyti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį : FR0512 forma (02) versija;(forma pridedama);

2. Paramos teikėjas užpildytą Prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai  nebus priimami);

2.1.Gyventojas, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 (02) formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

2.1.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt):

  • prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;
  • prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

2.1.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2.1.3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą)

Gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams Prašymą teikiantis tiesiogiai VMI darbuotojui, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą; kai Prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

3. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai);

4. Paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta  FR0512 forma (02) versija .

5. Informacija ir konsultacijos:

  • VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;
  • interneto svetainėje www.vmi.lt.

6. Duomenys, reikalingi 2 procentų pajamų mokesčio paramai pervesti :

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos ( LKBA) sąskaita, į kurią galima pervesti labdarą, paramą ir 2 proc. pajamų mokesčio

Paramos gavėjo pavadinimas Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija; juridinio asmens kodas 191959119
Buveinės adresas Laisvės a. 23, Panevėžys, LT-35200
Banko pavadinimas AB bankas „SEB bankas”
Banko kodas 70440
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT857044060000319444

7.Prašymus mokesčių administratoriui pateikti reikia ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 4 dienos.

 

LKBA Pirmininkė Vilija Raubienė

Failai:

FR0512_v2 PVZ forma.pdf