Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Visuotinis susirinkimas Tarptautinėje teisės ir verslo mokykloje

 

2011 m. kovo 22 d. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje įvyko LKBA narių seminaras- susirinkimas: dalyvavo 32 kolegijų bibliotekų atstovai iš 16 kolegijų. Kviestieji asmenys: I. Kairienė- VU bibliotekos direktorė, L.Salelionis, N. Valytė – Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo darbuotojai , supažindino su aktualiais konsorciumo  veiklos klausimais. R. Markauskienė- LKBA administracijos vadovė,  pristatė Lietuvos kolegijų bibliotekų internetinių svetainių kokybės tyrimą.