Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Kultūros darbuotojų atlyginimai

Darbo užmokestis nuo šių metų liepos 1 d. kultūros ir meno srityje dirbantiems asmenims didėja dviem bazinės mėnesinės algos dydžiais – 244 litais. Tam bus perskirstytos Kultūros ministerijos 2014 m. asignavimuose numatytos lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 25 mln. litų.

„Vyriausybė vykdo savo programoje numatytus įsipareigojimus kultūros ir meno darbuotojams. Suprantame, kad šių žmonių darbą ir pastangas turime tinkamai įvertinti, tad tiek, kiek šiuo metu leidžia ekonominė šalies padėtis, stengiamės didinti kultūros ir meno srityse dirbančių asmenų pajamas“, – sako ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Pasak kultūros ministro Šarūno Biručio, šis sprendimas palies 12 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų.

Irytas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“.pdf