Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Kaip tapti nariu?

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos kolegijų bibliotekos, pateikusios prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigojusios laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėjusios nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo įstatuose numatytų mokesčių dydžio ar teikiamos paramos. Asociacijoje bibliotekai atstovauja bibliotekos vadovas (vedėjas) ar kitas įgaliotas ar deleguotas asmuo.

Plačiau:

Įstatai