Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“

2019 m. gegužės 31 d. Panevėžio kolegijoje, Jono Jablonskio auditorijoje, vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotas seminaras „Akademinės bibliotekos vaidmuo mokslo ir studijų sklaidos ir apskaitos procese“.

Seminare dalyvavo 33 bibliotekos atstovės iš Lietuvos kolegijų bibliotekų (KTK, KVK, KMAIK, KK, LAJM, PK, VK, VTDK), kviesti pranešėjai iš universitetų (KTU, VU) bei Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė ir keletas dėstytojų.

Sveikinimo žodį tarė Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas ir LKBA pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė.

Pranešimus aktualioms kolegijų bibliotekoms temomis skaitė eLABa konsorciumo atstovai Aurelija Striogienė ir Ričardas Servetka (VU), Linas Salelionis (KTU). Jie supažindino su eLABa talpyklos naujovėmis. Didelio susidomėjimo sulaukė Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai dr. Donato Bakšio pranešimas „Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: MTEP rezultatų apskaita ir vertinimas“ bei Kauno kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovės dr. Linos Šarlauskienės pranešimas „Teksto sutapties įrankio Turnitin naudojimas plagiato prevencijai Kauno kolegijoje“. Pranešėjas iš KTU Linas Salelionis taip pat aptarė aktualią visoms temą apie Aleph programos statistinių ataskaitų galimybes.

Po dalykinės seminaro dalies kolegijų bibliotekininkėms buvo organizuota ekskursija po Panevėžį ir edukacinė programa „Įkvėpti Miltinio“.

Pranešimai:

  1. Bibliotekos vaidmuo kolegijoje: rezultatų apskaita ior vertinimas (Dr. Donatas Bakšys)
  2. eLABa talpyklos naujovės (Aurelija Striogienė)
  3. eLABa talpyklos naujovės: planuojami pokyčiai (Linas Salelionis)
  4. Elektroninės sutapties atpažinimo sistema (ESAS) (Ričardas Servetka)
  5. Fondo valdymas ir apskaita: Aleph galimybės (Linas Salelionis)