Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Kviečiame paremti LKBA

Pasinaudokite įstatymo suteikta teise ir dalį (1 arba 2%) sumokėto GPM skirkite Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijai.

Paramą galite skirti užpildydami elektroninį prašymą per Elektroninę deklaravimo sistemą arba formą FR0512.

Į formą reikia įrašyti:

  • asmens kodą,
  • savo vardą ir pavardę,
  • telefono numerį,
  • adresą,
  • datą.

Laukelyje 5 įrašyti – 2018

Laukelį 6S pažymėti X

Laukelyje E1 įrašyti – 2

Laukelyje E2 nurodyti paramos gavėjo kodą – 191959119

Laukelyje E3 įrašyti pavadinimąLKBA

Laukelyje E4 įrašyti mokesčio dalies dydį – 1 arba 2

Laukelis E5 pildomas, kai paramą norite skirti ilgiau nei 1 metus – pvz. 2019 (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai).

PARAMĄ galima skirti iki gegužės 2 d.

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos duomenų bazių administratorė.

LMBA duomenų bazių administratorė Jevgenija Ševcova pristatė ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečias etapas“ automatizuotos  licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą.

Asociacijos pirmininkė Vilija Raubienė pristatė LKBA 2018 m. metinės veiklos ataskaitą, Rima Stasytienė (Asociacijos revizorė) LKBA finansinės veiklos ataskaitą už 2018 metus.

Susirinkimo metu Asociacijos nariai patvirtino LKBA 2019 m. veiklos planą bei numatė aktualius mokymus ir seminarus šiems metams.