Laisvės a., 23, Panevėžys
Tel (8 45) 466847
info@lkba.lt

Dalyvavome LMBA visuotiniame susirinkime

Kovo 5 d. LKBA narės kartu su kitų akademinių bibliotekų bendruomene dalyvavo LMBA visuotiniame susirinkime pirmą kartą surengtame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Išklausę LMBA 2018 metų ataskaitos (pranešimą skaitė LMBA pirmininkė, naujoji Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė), informacijos ir naujienų apie mums visoms aktualų projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai- trečiasis etapas“, bei susipažinę su automatizuota licencijavimo ir administravimo informacine sistema LKBA narės turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po rekonstruotą biblioteką. Daugelį stebino skoningai rekonstruotas paveldo pastatas su įvairiausiais šiuolaikiniais technologiniais bei moderniais erdvių pritaikymo bibliotekų veiklai sprendimais.

LKBA narės buvo išrinktos į Konsorciumo valdybą

2019 kovo 1 d. KTU Auloje (KTU SHMMF, A.Mickevičiaus g. 37, Kaune) vyko eLABa visuotinis narių susirinkimas. Buvo renkama nauja Konsorciumo valdyba. Į ją buvo išrinktos ir dvi LKBA narės: tarybos pirmininkė Vilija Raubienė (Panevėžio kolegija) ir tarybos narė dr. Lina Šarlauskienė (Kauno kolegija).

Valdyba užtikrina visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir konsorciumo veiklos tikslų įgyvendinimą. Valdyba sudaroma dvejų metų laikotarpiui, yra atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui ir veikia pagal jo patvirtintą darbo reglamentą. Valdybą sudaro devyni nariai. Aštuoni nariai iš pasiūlytų konsorciumo narių kandidatų renkami visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu, vieną narį skiria administruojanti institucija.

Valdybos funkcijos:

  • įgyvendina konsorciumo politiką, veiklos planus;
  • organizuoja ūkinę-finansinę veiklą;
  • planuoja biudžetą;
  • paskirsto darbus ir gaunamas paramos ir finansavimo lėšas nariams;
  • koordinuoja bendrą narių veiklą;
  • organizuoja paraiškų Europos Sąjungos paramai įsisavinti teikimą ir jiems reikalingų projektų parengimą;
  • teikia pasiūlymus ŠMM dėl ŠMM vykdomų programų studijų ir mokslo informacinės infrastruktūros srityje ar ES paramos lėšas administruojančios institucijos;
  • rengia metines veiklos, finansines ir kitokias ataskaitas.